Healthypharm B.V. verwerkt uw (persoonlijke) gegevens uiterst zorgvuldig.
Alle door u verstrekte (persoonlijke) gegevens worden door Healthypharm B.V. opgeslagen en gebruikt voor haar bedrijfsuitvoering.  Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Ten bate van ‘gebruikers herkenning’, ‘persoonlijke aanbiedingen’ e.d. gebruikt Healthypharm B.V. de technische gegevens van uw computer en/of uw IP-adres.
Healthypharm B.V. maakt gebruik van ‘cookies’.  Cookies maken het mogelijk om computers te herkennen.  Met alleen cookies is het niet mogelijk om personen te herkennen of te identificeren.  U kunt uw browser zodanig instellen dat u het gebruik van cookies niet toestaat.  Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Ons privacy beleid is van toepassing op www.xtluis.nl.  Websites die buiten www.xtluis.nl vallen (externe websites, links/verwijzingen naar andere websites) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Healthypharm B.V. Raadpleeg altijd de privacy verklaring van de externe website, alvorens persoonsgegevens in te vullen. Healthypharm B.V. is niet aansprakelijk voor het privacy beleid van externe websites.
Op die plekken waar het mogelijk is om in het openbaar vragen te stellen en/of reacties te plaatsen, dient u extra zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Blijf er altijd van bewust dat uw gegevens op die openbare plekken beschikbaar (kunnen) zijn voor andere gebruikers.
U kunt Healthypharm B.V. schriftelijk opdracht geven uw gegevens uit de database te verwijderen.
Healthypharm B.V. heeft het recht om het privacy beleid, zonder opgaaf van redenen, aan te passen. Hiervan ontvangt u geen persoonlijk bericht.
Wanneer u vragen hebt over ons beleid met betrekking tot uw privacy, dan kunt u een e-mail sturen naar info@healthypharm.nl of contact opnemen met:

Healthypharm B.V.
o.v.v. Privacy beleid
Postbus 289
4870 AG Etten-Leur

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Healthypharm B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.xtluis.nl.
Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Healthypharm B.V. Healthypharm B.V. is daarvoor niet aansprakelijk.
Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.xtluis.nl vallen), zijn slechts informatief. Healthypharm B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij Healthypharm B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthypharm B.V., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2020, Healthypharm B.V.  Alle rechten voorbehouden.